• Utstillingskatalog
  • Tekster: Trinelise Dysthe, Thomas Flor, Widar Halén
  • Redaktør: Widar Halén
  • 200 sider
  • Norsk og engelsk tekst
  • Utgitt av Arnoldsche Art Publishers i samarbeid med Nasjonalmuseet
  • ISBN 978-822-8154-073-6
  • Pris kr. 198,-

Publikasjonen omfatter hele den 60-årige produksjonen til Sven Ivar Dysthe (f. 1931), en av Norges mest markante designere i etterkrigstiden. Han lanserte en stil som var norsk, men med tydelige internasjonale referanser. Her belyses hans beste design og oppfinnelser innen industridesign, inkludert møblene som ble verdensberømte og som ble anvendt så vel i private hjem som i offentlige bygg, hoteller og bedrifter både i Norge og i utlandet.

Kjøp i nettbutikken