• Utstillingskatalog
  • I samarbeid med Fredrikstad Museum
  • Redaksjonsgruppe: Steen Ory Bendtzen, Grethe Borges, Randi Gaustad, Marianne Yvenes
  • Tekst: Steen Ory Bendtzen, Randi Gaustad, Widar Halén, Wenche Anette Johannessen, Tone Rasch, Jan Romsaas, Tove M. Thøgersen
  • 142 sider. Norsk tekst, engelske sammendrag
  • ISBN 978-82-8154-032-3
  • Kr 248,–

I 2008 er det 50 år siden oppstarten av brukskunstnerorganisasjonen PLUS i Fredrikstad. På 1950-tallet var «Scandinavian Design» blitt et varemerke for nordisk brukskunst, men Norge lå etter de andre nordiske landene. PLUS skulle bidra til å rette opp dette misforholdet. Katalogen presenterer organisasjonens historie, initiativtakeren Per Tannum, de ulike verkstedene og mange av kunstnerne som arbeidet der.

Kjøp i nettbutikken