• Utstillingskatalog
  • Norsk og engelsk
  • 128 sider
  • Pris kr. 148,–
  • ISBN 978-82-8154-092-7
  • Tekster: Anne-Karin Jortveit, Anne Kjellberg. Samarbeid mellom Nasjonalmuseet og KODE – Kunstmuseene i Bergen

I samtidens utvidete kunstfelt har det de i senere årene vært en ny interesse for materialer og håndverksteknikker. Ikke minst gelder dette for kunstuttrykk med utgangspunkt i tekstiltradisjoner. «Nålens øye» viser hvilken aktualitet broderiet har fått i kjølvannet av denne utviklingen. I hovedsak er det samtidsbroderier som er tema, men for å sette disse i en kontekst er det i tillegg hentet fram enkelte eldre broderte gjenstander fra museenes samlinger.

Historien har betydning for hvordan dagens broderte kunst leses, og gir innganger til sentrale temaer som kjønn, makt, tid, tradisjon og fortelling.

Kjøp i nettbutikken