• Utstillingskatalog
  • Tekster: Ortrud Westheider, Nils Ohlsen, Michael Philipp, Martin Warnke, Sebastian Schütze
  • Katalogtekst: Michael Philipp, Eva Hausdorf. Norsk tekst med tekster av Ortrud Westheider og Nils Ohlsen, samt katalog over verk i utstillingen, med korte innledninger
  • Hovedkatalog: 232 sider. Tysk tekst. Vedlegg: 48 sider norsk tekst
  • ISBN 978-82-8154-056-9
  • Pris: kr. 298,-

Utstillingens flamske barokkmalerier med viktige verker av blant andre Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens og Antonis van Dyck, var inndelt i fem kategorier. Her var motreformasjonens billedverden, mytologiske og allegoriske motiver, portrettkunst fra Antwerpen, stilleben, motiver fra hverdagslivet samt fra by, land og hav. Bredden i motivkretsen viser hvilket mangfold det var i tidens kunst, og gjenspeiler samtidig ulike publikumsgruppers interesser og behov.