• Utstillingskatalog
  • Tekster: Werner Busch, Nils Ohlsen, Gerd Spitzer, Petra Kuhlmann-Hodick, Magne Malmanger, Frode Haverkamp, Nils Messel, Bernhard Maaz, m.fl.
  • Redaksjon: Frode Haverkamp, Bodil Sørensen og Marianne Yvenes (Oslo) – Petra Kuhlmann-Hodick, Gerd Spitzer og Anne Hennings i samarbeid med Stephan Dahme (Dresden)
  • Norsk og tysk utgave
  • 256 sider
  • ISBN 978-82-8154-093-4 (norsk utgave)
  • Pris kr. 298,-

Her presenteres tysk og norsk romantisk landskapskunst av to svært sentrale kunstnere: Caspar David Friedrich (1774–1840) og Johann Christian Dahl (1788–1857). Utstillingen «Alene med naturen. Dahls og Friedrichs landskaper 1810–40» er konsentrert om årene de to malerne bodde og virket i Dresden. Dette var en viktig periode for begge, da deres kunstneriske mesterskap ble utviklet og de fant sine motiver. De var svært forskjellige, men likevel gode venner. De inspirerte hverandre og bidro begge til å fornye tidens billedkunst. Dahl var utadvendt og virkelighetsnær, hans kunst var virtuos og mange av motivene var hentet fra norsk natur. Friedrich var mer innadvendt. Han arbeidet langsommere og var opptatt av de mer metafysiske aspekter ved verden og kunsten.

Utstillingen og katalogen er bygget opp rundt ulike temaer: fjell- og klippelandskaper, hav og himmel og mer urbane motiver, der små menneskeskikkelser som regel skuer innover i bildet. Utstillingen er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet i Oslo og Staatliche Kunstsammlungen i Dresden.

Kjøp i nettbutikken