• Utstillingskatalog
  • Tekster: Patricia G. Berman, Øyvind L. Storm Bjerke, Jay A. Clarke, Hans-Martin Frydenberg Flaatten, Mai Britt Guleng, Trine Nordkvelle, Nils Ohlsen, Ingeborg W. Owesen, Jon Ove Steihaug, Øystein Ustvedt
  • Redaksjon: Mai Britt Guleng, Birgitte Sauge, Jon Ove Steihaug
  • 420 sider
  • Norsk og engelsk utgave
  • Utgitt av Skira forlag i samarbeid med Munch-museet og Nasjonalmuseet
    (Katalogen foreligger også i tysk, fransk og italiensk utgave)
  • ISBN 978-822-8154-074-3 (norsk), 978-82-8154-075-0 (engelsk)
  • Pris kr. 398,-