• Utstillingskatalog
  • Tekster: Øystein Ustvedt, Venke Wolle, Line Engen, Thomas Knubben, Manfred Reuther
  • Redaksjon: Øystein Ustvedt, Marianne Yvenes
  • 144 sider
  • Norsk og engelsk tekst
  • ISBN 978-82-8154-069-9
  • Pris kr. 200,-

Emil Nolde var en av de viktigste tyske kunstnerne fra første del av 1900-tallet. Han bodde i grenselandet mellom Nord-Tyskland og Danmark og hadde en sterk tilknytning til Norden. Nasjonalmuseets utstilling og katalog presenterer hans livsverk i alle dets tematiske, stilistiske og tekniske fasetter. Bildene er preget av sterke forenklinger, stiliserte figurer, grove penselføringer og klare farger. Nolde var en foregangsmann for den tyske ekspresjonismen. Til temaene hører religiøse framstillinger, portretter, erotisk ladete motiver, fantasiforestillinger, blomster, sjø og landskaper. Katalogens artikler tar opp hans jakt på det autentiske, forholdet Nolde og Munch, Nolde og Brücke-kunstnerne og Noldes forhold til nazismen.