• Utstillingskatalog
  • Tekst: Øystein Ustvedt, Nils Ohlsen, Øystein Sjåstad, Ellen Lerberg, Erik Mørstad, Erik Werenskiold
  • Redaksjon: Øystein Ustvedt, Marianne Yvenes
  • 240 sider. Norsk og engelsk tekst
  • ISBN 978-82-8154-058-3
  • Pris: kr. 198,-

Erik Werenskiold regnes blant gullaldermalerne i norsk kunst. Hans produksjon strekker seg over mange tiår og griper inn i tidens politiske, sosiale og ideologiske brytninger. Intensjonen med utstillingen har vært å få innblikk i Werenskiolds omfattende innsats som kunstner og diskutere ulike sider ved denne virksomheten. Kunstnerskapet, og katalogtekstene, strekker seg fra 1870-tallets historiserende figurmaleri og -80-tallets maleriske naturalisme, gjennom -90-tallets stemningsbaserte verk og hundreårsskiftets dekorative flatekunst. Senere fulgte en periode preget av interessen for Paul Cézannes kunst, 1920-årenes nye saklighet og -30-tallets sosialt engasjerte tendenskunst. Presentasjonen inkluderer både maleri og tegninger. 

Kjøp i nettbutikken