• Tekst: Ellen Lerberg
  • 128 sider. Norsk tekst. For barn
  • ISBN 978-82-8154-010-1
  • Kr 198,–

Griffen Georg (som engang kanskje satt på Nasjonalgalleriets tak) har bestemt seg for å lære alfabetet. I tillegg til å se på bokstavene, ser Georg også på bilder knyttet til bokstaven, og han kan øve seg på å skrive bokstavene. Små tekster følger hver bokstav. Bildene som er brukt er hentet fra Nasjonalmuseets samlinger. Georg er tegnet av Iben Sandemose, og boken er designet av Tina Fjotland og Petter Stewart-Bagge. Boken er trykt på tykt papir og har spiralrygg.