• Utstillingskatalog
  • Norsk og engelsk
  • 160 sider
  • Pris: 199,-
  • ISBN 978-82-8154-105-4
  • Distribusjon: Koenig Books, London
  • Tekster: Julia Björnberg, Øystein Ustvedt, Marit Paasche, Steffen Wesselvold Holden, Inga Elisabeth Næss. Samarbeid med Moderna Museet, Malmö.

Hannah Ryggens (1894–1970) vevde tepper var visuelle reaksjoner på hendelser, konflikter og prosesser i tiden; hun trakk verden inn i veven. Mot midten av 1930-tallet tok hun for seg de destruktive kreftene i fascismen og nazismen.

Måten hun tematiserte vold og overgrep på, relaterer til moderne, maktkritisk historie¬maleri. Hennes engasjement og vilje til å fortelle går hånd i hånd med en fri betoning av abstrakte mønstre, former og farger

Kjøp i nettbutikken