• Utstillingskatalog
  • Norsk
  • 296 sider
  • Pris: 399,-
  • ISBN: 978-82-8154-111-5
  • Tekster: Gabriel P. Weisberg, Widar Halén, Leila Koivunen, Anna Kortelainen, Susanna Pettersson, Malene Wagner, Ellen J. Lerberg, Anna-Maria von Bonsdorff, Nils Ohlsen, Hanne Selkokari, Leena Svinhufvud, Trine Nordkvelle, Harri Kalha og Vibeke Waallann Hansen.

Utbredelsen av den japansk-påvirkede kunsten med samlebetegnelsen japanismen ble stadig tydeligere i England, Frankrike og andre europeiske land i siste del av 1800-tallet. Som det framgår av artiklene i denne boka, bredte innflytelsen seg raskt også til nordisk kunst og design. I kunstmiljøene i Norge, Finland, Sverige og Danmark var interessen for framstillinger av naturen på forhånd stor, og møtet med japanske motiver, teknikker og komposisjonsprinsipper åpnet for nye måter å skildre naturens ulike aspekter på.

Sentrale nordiske kunstnere og designere som Carl Larsson, Edvard Munch, Nikolai Astrup, Vilhelm Hammershøi, L.A. Ring, Pekka Halonen, Akseli Gallen-Kallela, Gerhard Munthe , Alf Wallander og Frida Hansen lot seg alle inspirere av det nye billedspråket.

Kjøp i nettbutikken