• Utvalgt og kommentert oversikt over noe av forskningslitteraturen på formidling i kunstmuseer
  • Tekst: Dag Solhjell
  • 112 sider
  • ISBN 978-82-8154-044-6
  • Kr 100,–

En innføring i den viktigste litteraturen på feltet satt inn i en større forståelsesramme. I de første fire kapitlene diskuterer Solhjell begrepene formidling, læringsarena, kunstpedagogikk og kunstdidaktikk. Deretter følger en gjennomgang av litteraturen, oppsummert og kommentert etter følgende temaer: Oversikter over forskningslitteratur, generelle teorier om kunstformidling, om museer som lærings- og formidlingsinstitusjoner, utstillinger, publikum, omvisninger, utstillinger på nettet, tolkning av kunstverk, museologi – museumskunnskap og forskningsmetode.