• Utstillingskatalog
  • Tekster: Anne Kjellberg, Nils Messel, Marianne Moe, Trine Nordkvelle, Geir Thomas Risåsen, Bente Aass Solbakken, Bodil Sørensen, Einar Sørensen
  • Redaksjon: Widar Halén, Ellen J. Lerberg, Bente Aass Solbakken, Marianne Yvenes
  • Norsk og engelsk tekst
  • 224 sider
  • ISBN 978-82-8154-085-9
  • Pris kr. 248,-

"Det var en tid, da kongen var halvt fransk, halvt dansk og absolut unorsk – da en svensk statholder sat som formand i den norske regjering og førte overopsyn med landes politiske liv, ..."

Framveksten av et nasjonalt kunstliv i Norge i tiden rundt 1814 foregikk under store samfunnsmessige endringer. Utviklingen innen landets kunst, arkitektur og design har vært utgangspunktet for utstillingsserien "Norge 1814", som inngår i Nasjonalmuseets feiring av grunnlovsjubileet.

Den rikt illustrerte katalogen omfatter utstillingens tre deler, med et stort mangfold. Her er landskapsskildringer av vakker norsk natur og portretter som viser utviklingen av nye borgerlige idealer. Tidens mote blir også presentert, og arkitekturen i det "klassiske" Christiania, hvor de representative husene i kvadraturen ble fylt med nye funksjoner. Det gjaldt blant annet Paleet, herskapshuset som ble det tidlige 1800-tallets kongelige residens i Christiania. 

Kjøp i nettbutikken