• Utstillingskatalog
 • Tekst: Jon-Ove Steihaug, Jan Erik Vold
 • Redaksjon: Jon-Ove Steihaug, Marianne Yvenes
 • 192 sider. Norsk tekst. Hovedtekst også på engelsk
 • ISBN 978-82-8154-047-7
 • Kr 248,–

Bendik Riis (1911–1988) er en særegen figur i norsk etterkrigskunst. Hans viktigste arbeider ble til på 1940- og 1950-tallet, men betydningen av dem er først blitt tydelig de siste par tiårene. Gjennombruddet kom med separatutstilling i 1958, og i 1984 var han norsk representant på Biennalen i Venezia. Riis' kunst spenner bredt; fra romantikk til politikk, fra det groteske til det dekorativt ornamentale. Han brukte ofte fortellinger fra eget liv og familie som motiver i sitt kunstneriske prosjekt. Katalogen gir et sammensatt bilde av kunstneren og en grundig analyse av hans viktigste verk. Her er også eksempler på de mange skisseblokker, dikt og andre tekster Riis etterlot seg. Utstillingen og katalogen er basert på kurator Jon-Ove Steihaugs doktoravhandling fra 2008.

オスロ国立美術館で出会う エドヴァルド・ムンク

 • (Edvard Munch i Nasjonalmuseet)
 • Redaksjon: Ellen Lerberg, Øystein Ustvedt, Marianne Yvenes
 • Diverse bidragsytere
 • 80 sider
 • Japansk utgave
 • ISBN 978-82-8154-046-0
 • Kr 98,–

Etter en kort, innledende artikkel om kunstneren presenteres et utvalg fra Nasjonalmuseets samling av Edvard Munchs malerier og papirarbeider. Blant disse er også «Natt i Nizza», det første av Munchs malerier som ble kjøpt inn til Nasjonalgalleriet i 1891. Bildene omtales kronologisk. Heftet finnes også i norsk og engelsk utgave.