• Av Sidsel Helliesen og Bodil Sørensen
  • 520 sider. Engelsk tekst
  • ISBN 978-88-572-0400-0
  • Kr 1699,–
  • Utgitt av Skira editore i samarbeid med Nasjonalmuseet

Arbeidet med en komplett katalog over Rolf Neschs grafiske arbeider begynte i 1988 og ble intensivert fra 2006, inntil resultatet nå foreligger mellom to permer. Til sammen inneholder katalogen 866 identifiserte verk. I tillegg nevnes 74 uidentifiserte arbeider, kun kjent fra skriftlige kilder. Det finnes sannsynligvis flere. Mange av arbeidene eies av kunstnerens familie, i tillegg har Nasjonalmuseet en anselig samling. Dessuten finnes det mange trykk i tyske museer og hos private samlere i inn- og utland. Denne katalogen gir ny kunnskap om Neschs totale grafiske produksjon og kan bidra til en revurdering av hans posisjon innen den moderne grafikkens historie. I tillegg vil den være et referanseverk i mange år framover. Bokens 187 fargeillustrasjoner gjør den til et praktverk.