• Utstillingskatalog / praktbok
  • Tekst: Ulf Grønvold (red.), Anne-Lise Seip, Nina Høye, Truls Aslaksby, Annegreth Dietze-Schirdewahn
  • 278 sider. Norsk og engelsk tekst
  • ISBN 978-82-8154-048-4
  • Kr. 348,-

Beslutningen om å bygge Det kongelige slott i sentrum av Christiania ble tatt i 1822, og fullførelsen av byggverket tok 25 år. Katalogen redegjør for byggets tilblivelse i en by som på denne tiden hadde en samlet folkemengde på rundt 39 000. Slottet og dets arkitekt Hans Ditlev Frants Linstow la føringer for reguleringen av den nye hovedstaden og ga byen identitet. Arkitekten var en eminent håndverker, og hans presise og sirlig utførte presentasjonstegninger av Slottets interiører, kalt Den store komposisjon, er også gjengitt i boken. I tillegg til artikler om arkitekten og Slottets tilblivelse finnes tekster om byen, byplanen, parken rundt Slottet og senere endringer.  
 

Kjøp i nettbutikken