• Utstillingskatalog
  • Tekst: Åse Markussen, Vibeke Waallann Hansen, Ellen Lerberg, Stian Grøgaard
  • Redaktør: Marianne Yvenes
  • 160 sider. Norsk og engelsk tekst
  • ISBN 978-82-8154-039-2
  • Kr 150,–

Statens kunstakademi ble opprettet i 1909 etter initiativ fra kunstnernes fagorganisasjon, Bildende Kunstneres Styre. Undervisningen startet opp i november samme år, med 29 studenter og tre professorer; malerne Christian Krohg og Halfdan Strøm, og billedhuggeren Gunnar Utsond. I dag inngår Statens kunstakademi i Fakultet for visuell kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo. I Nasjonalmuseet er Akademiets hundre år markert med en bred mønstring av verk fra museets egen samling, som inkluderer arbeider av de fleste av de professorer og lærere som har undervist ved Akademiet. Katalogens artikler tar for seg Akademiets historie, går inn på strategier overfor samtidens kunst i det 20. århundre og gir en kritisk analyse av de senere års strid omkring organiseringen innenfor Kunsthøgskolen i Oslo.