• Tekst: Sidsel Helliesen
  • 2. utgave
  • 128 sider. Norsk tekst
  • ISBN 978-82-8154-033-0
  • Kr 248,–

Boken gir en innføring i grafiske teknikker, med hovedvekt på de ulike framstillingsmåters særpreg og spesielle muligheter som kunstneriske uttrykksmidler. Den forteller også om grafikkens historie, dens funksjon og kulturhistoriske betydning. Videre redegjøres det for hva som menes med originalgrafikk, og det gis råd om håndtering og oppbevaring av grafikk. Boken er rikt illustrert med kunstverk som finnes i Nasjonalmuseets samling.