Broderi, detalj – skapt av kvinner som deltok på workshop i samarbeid mellom Nasjonalmuseet og MiRA-senteret, 2022
Foto: Nasjonalmuseet / Brynhild Slaatto

Hvordan kan tekstile teknikker være en døråpner til andre kulturer – og gi ny forståelse?

Dette spørsmålet står sentralt i et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalmuseet og MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner. Prosjektet ble startet i 2013 med mål om å bidra til synliggjøring av det store mangfoldet av kulturer som finnes i Norge, og å sette ulike kulturelle uttrykk i samspill med Nasjonalmuseets samlinger og historier.

Gjennom gjensidige besøk, språktrening, verksteder og sosiale møter, har mange medarbeidere fra Nasjonalmuseet og MiRA deltatt gjennom flere år. Dette lange samarbeidet har bidratt til gjensidig tillit og kunnskap om hverandres oppdrag og kompetanse.

Kurator formidling i Nasjonalmuseet, Brynhild Slaatto, som har vært med i prosjektet fra starten, har skrevet en artikkel om samarbeidet. Her legges verdifull erfaring frem, som museet kan bygge videre på i andre sammenhenger.

I artikkelen beskriver Slaatto prosjektets aktiviteter på mange ulike plattformer: i workshops, møter, seminarer og utstilling. Hun dokumenterer opplevelser og erfaringer fra samarbeidet, og beskriver hvordan en involverende praksis, hvor samarbeidspartnerne deltar på like fot, kan være et interessant studieobjekt i seg selv.

Artikkelforfatteren har hatt veiledning i skriveprosessen av redaktør i Museumsforlaget, Maria Veie Sandvik. 

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Museum 3/2023. Les artikkelen her

Nysgjerrig?