• Utstillingskatalog
 • Tekster: Robert Storr, Gavin Jantjes
 • Redaksjon: Gavin Jantjes, Marianne Yvenes
 • Norsk og engelsk tekst
 • 128 sider
 • ISBN 978-82-8154-090-3
 • Pris kr. 120,-

An Appetite for Painting

 • Reader
 • Innlegg fra to konferanser om samtidsmaleriet: Analia Saban, Geir Harald Samuelsen, Jitish Kallat, Dag Erik Elgin, Hannelise Røgeberg, Marlene Dumas, Kira Wager, Gavin Jantjes, Glenn Barkley, Mari Slaattelid, Olav Christopher Jenssen
 • Redaktør: Gavin Jantjes
 • Norsk og engelsk tekst
 • 128 sider
 • ISBN 978-82-8154-091-0
 • Pris kr. 80,-
 • Samlepris ved kjøp av både utstillingskatalog og Reader: kr. 150,-

Maleriet er en av våre eldste kunstformer og har lenge vært det mest prestisjefylte mediet i utstillingssammenheng. Ved postmodernismens frambrudd i andre halvdel av 1900-tallet sank dets anseelse, og det ble en stund hevdet at det hadde utspilt sin rolle. Etter tusenårsskiftet har interessen imidlertid igjen økt. Maleriet er tilbake i samtidskunsten og spennet i uttrykk og form synes å være større enn noen gang. I utstillingen presenteres maleriet etter år 2000 i hele sin bredde.

Katalogens og utstillingens tittel er inspirert av den kjente kunsthistorikeren Robert Storrs tanke om å snakke om vårt sult på kunst, ikke bare vår dragning mot den.