• Utstillingskatalog
  • Norsk og engelsk
  • 64 sider
  • Pris kr. 50,–
  • ISBN 978-82-8154-100-9
  • Tekster: Andrea Kroksnes, Audun Eckhoff

Utstillingen feirer 25-årsjubileet for etableringen av Museet for samtidskunst. Det har vært viktig å se på aktivitetene i museets tidligste år sammenliknet med dagens kunstproduksjon og museets nyervervelser. Arte povera, Land Art, minimalisme og konseptkunst var viktige for de første årenes innkjøp, og innkjøpspolitikken fra den gang har satt standard for hvordan det jobbes i dag.

Kunsten fra slutten av 1960-årene oppleves som relevant og inspirerende også for dagens kunstnere, slik at det som kunne blitt kanonisert kunsthistorie, fortsatt er levende og fungerer som et referansepunkt for mye av kunsten som er produsert i senere år. Publikum kan her bli med på en tidsreise gjennom et kvart århundres kunsthistorie.