• 144 sider
  • Engelsk tekst
  • ISBN 978-82-8154-063-7
  • Kr. 125,-

Publikasjonen er knyttet til ”Goddesses”, som Nasjonalmuseet viste i andre halvdel av 2010, og som var basert på verk fra museets samling. Dette var del II av utstillingen ”Kvinner som beveger kunsten”, hvor en ønsket å ta et oppgjør med den tradisjonelle forestillingen av hva kvinnekunst skal være. I tillegg til klassiske, feministiske problemstillinger som kropp, institusjonskritikk, håndverk og materiale, ble også temaer som språk, konsept og abstraksjon tatt opp. Verk av mannlige så vel som kvinnelige kunstnere ble stilt ut. Publikasjonens essayer er i hovedsak hentet fra et seminar arrangert i tilknytning til utstillingen. Blant bidragsyterne var både menn og kvinner, kunstnere og kunsthistorikere.