• Utstillingskatalog
  • Tekster: Andrea Kroksnes, Gavin Jantjes m.fl.
  • Redaksjon: Andrea Kroksnes, Marianne Yvenes
  • Norsk og engelsk tekst
  • 144 sider
  • ISBN 978-82-8154
  • Pris kr. 150,-

I denne katalogen, laget til en av Nasjonalmuseets fem utstillinger for å markere 200-årsjubileet for Grunnloven, rettes søkelyset på dagens situasjon i lys av de filosofiske og politiske idealene fra 1814. Et viktig tema er ytringsfrihet, en sentral menneskerettighet som ble nedfelt i den norske Grunnloven.

Over 20 norske og utenlandske samtidskunstnere som er opptatt av individets frihet i bred forstand presenteres. Deres prosjekter viser mulighetene, men også problemene forbundet med å uttrykke seg i en verden som fremdeles er preget av systematiske brudd på menneskerettighetene. Utstillingen berører mange ulike temaer, fra seksualitet og etnisk eller kulturell tilhørighet til uavhengighetskamp og sivil ulydighet.