• Utstillingskatalog
  • Hovedtekster: Stina Høgkvist, Anne Hilde Neset, Sezgin Boynik
  • Redaktør: Ingvild Krogvig
  • 180 sider
  • Norsk og engelsk tekst
  • ISBN 978-82-8154-068-2
  • Pris kr. 200,-

«I Wish This Was A Song» er en internasjonal gruppeutstilling med fokus på den rollen musikk spiller i dagens samtidskunst. Alle de utstilte kunstnerne benytter musikk eller musikalske elementer i sin kunst. Katalogen har tre hovedtekster. Kurator Stina Högkvist har skrevet et introduserende essay og introduksjoner til utstillingens syv hovedkapitler. Tidligere redaktør forThe Wire magazineog kunstnerisk leder for Ny Musikk, Anne Hilde Neset, tar opp kvinnens rolle i den eksperimentelle musikken, med særlig fokus på Her Noise-arkivet. Sosiolog og musikkskribent Sezgin Boynik skriver om form i politisk musikk, og gjennomgår protestsangens vekst og fall. I tillegg til essayene er det nyskrevne tekster om alle de 48 medvirkende kunstnerne.