• Utstillingskatalog
  • Tekst: Eva Klerck Gange, Liz Wells, Marianne Yvenes
  • Redaksjon: Eva Klerck Gange, Marianne Yvenes
  • 176 sider. Norsk og engelsk tekst
  • ISBN 978-82-8154-050-7
  • Kr. 150,-

Marte Aas er utdannet ved Statens kunstakademi og Universitetet i Gøteborg. Hennes fotografiske verk er ofte knyttet til urbane landskaper, gjengitt på nøkternt, nært og stillferdig vis. De bærer i seg ulike tolkningsmuligheter og presenterer et spenn i tid og rom. Endringer skjer gjennom årstider, døgnrytmer og menneskets bruk av rommet. Symboler, ritualer og identitet er også stikkord for verkene. Etter hvert har kunstneren også tatt i bruk video og film for å formidle sitt visuelle språk. Katalogens tre tekster presenterer kunstnerens ulike sider; sett i en norsk fotohistorisk kontekst – ved å se på det ekstraordinære i det tilsynelatende ordinære i hennes verk – og gjennom filmen Cinéma, med særlig blikk på konvensjoner og kjønnsroller.