• Utstillingskatalog
  • Tekst: Jennifer Allen, Andrea Kroksnes, Peter Osborne, Øystein Ustvedt
  • Redaksjon: Øystein Ustvedt, Helen Legg
  • 160 sider. Norsk og engelsk tekst
  • ISBN 978-82-8154-040-8 (norsk), ISBN 978-1-904864-53-0 (engelsk)
  • Kr 150,–

Den første større museumspresentasjon av Matias Faldbakkens kunstnerskap byr på et innblikk i virksomheten til en av den yngre generasjons mest markante kunstnere i Norge. Faldbakken, som er utdannet ved Bergen Kunstakademi og Staatliche Hochschule für Bildende Künste i Frankfurt, har gjort seg bemerket i samtidskunstfeltet med sine ofte ganske sterkt reduserte, negasjonsestetiske arbeider. Han arbeider på tvers av medier og genrer og er blitt omtalt som en «post-medium-kunstner». Både i norsk og internasjonal sammenheng beskrives han som del av en ny-konseptualistisk tendens i samtidskunsten. Utstillingen og katalogen er produsert i samarbeid med visningsstedet IKON i Birmingham (England).