• Utstillingskatalog
  • Tekst: Jan Erik Lundström, Kerryn Greenberg, Gavin Jantjes
  • Redaksjon: Gavin Jantjes, Marianne Yvenes
  • 206 sider. Norsk og engelsk tekst
  • ISBN 978-82-8154-055-2
  • Pris: kr. 150,-

Den unge sørafrikanske kunstneren er opptatt av temaer som kulturell og seksuell identitet. Han tilhører en ny generasjon som ikke ønsker å fokusere på anti-apartheidkampen, men på de uttrykksmuligheter den nye forfatningen i Sør-Afrika gir. Hlobo har sine røtter i xhosa-kulturen, som kunsten hans ofte tar utgangspunkt i. I arbeidene fletter han gjerne sammen ulike typer resirkulert materiale, som gummislanger fra bildekk, forskjellige stofftyper, sløyfebånd, lateks, silikon og tre. Formatene varierer fra små gjenstander til store rominstallasjoner. Alle verkene har titler på Hlobos morsmål. De skiller seg ut både med hensyn til teknikk og kunstneriske holdninger har vakt oppmerksomhet både hjemme og i utlandet.. I katalogen belyses kunstneren og hans verk gjennom informative tekster og et rikt billedmateriale.