• Utstillingskatalog
  • Norsk og engelsk
  • 128 sider
  • Pris: kr 199,-
  • ISBN: 978-82-8154-115-3
  • Tekster: Randi Godø, Siv Hofsvang, Jairus Victor Grove, Kwame Aidoo

De to kunstnerne ser for seg utstillingen denne katalogen er basert på, som et helhetlig økosystem. «Norsk natur» reflekterer over og kommenterer vår skiftende persepsjon av naturlandskaper og økosystemer og deres relasjon til økonomi og statlige institusjoner.

Tittelen synes å peke mot en viss type natur, eid og definert av nasjonalstaten, men den trenger ikke å tas bokstavelig. Snarere tjener den som en metafor for mer generelle refleksjoner om det gjensidige forholdet mellom natur og sosiale systemer og som et redskap for å analysere dikotomien mellom menneskets utforskning av naturen og bevaringen av den.