• Utstillingskatalog
  • Tekst: Gavin Jantjes, John Berger, James Elkins
  • 112 sider
  • Norsk og engelsk tekst
  • ISBN 978-82-8154-064-4
  • Pris kr. 100,-

Utstillingen er basert på Nasjonalmuseets samling av tegninger og viser et bredt spekter av uttrykk og former. Ordet tegning stammer fra det norrøne teikn, som kan bety alt fra en antydning og et symbolsk uttrykk for noe, til en bevegelse eller et spor. ”Prisme.Tegning fra 1990 til 2012” gir ikke et historisk forløp, men tar utgangspunkt i periodens utvikling av tegningens figurative, konseptuelle og romlige vokabular. Katalogen inneholder en innledende tekst av Gavin Jantjes, utdrag fra dagboken til den fiktive maleren Janos Lavin (forfattet av John Berger) – og brev fra en korrespondanse mellom John Berger og kunsthistorikeren James Elkins om ”Avstand og tegning”. Den er bredt illustrert med verk fra utstillingen.