• Utstillingskatalog
  • Tekst: Erling Moestue Bugge, Randi Godø, Jan Verwoert
  • 160 sider. Norsk og engelsk tekst
  • ISBN 978-82-8154-060-6
  • Pris: kr. 148,-

Snorre Ytterstads kunstneriske produksjon befinner seg i skjæringspunktet mellom kunst som installasjon, skulptur og intervensjon. Særlig i de senere årene har han rettet mye av oppmerksomheten mot hverdagslige gjenstander og romlige forhold. I hans utforskende, lekne, men også tankevekkende verk øyner man ofte en bevisst bruk av kunsten til å fundere over større, overgripende temaer som økonomi, resirkulasjon og språk. Det å skifte vinkel og se verden på en ny måte er et viktig aspekt ved Ytterstads arbeider. Han demonstrerer en undrende holdning overfor virkeligheten, enten han tilføyer objekter, endrer eller fjerner dem eller bare peker mot noe som er. I katalogtekstene ser Erling Moestue Bugge kunstneren i relasjon til kunstscenen på 1990-tallet, Randi Godø tar for seg produksjonen på 2000-tallet og Jan Verwoert kommer noen tanker tilegnet den måten Ytterstad gjør ting på.