• Utstillingskatalog
  • Hovedtekster: Andrea Kroksnes, Morten Strøksnes
  • Redaksjon: Marianne Yvenes
  • 64 sider
  • Norsk og engelsk tekst
  • ISBN 978-82-8154-065-1
  • Pris kr. 30,-

Utstillingens tema var ulike former for reiser som ikke tar slutt – både rent konkret og i overført forstand, til virkelige eller imaginære steder. Det handlet også om den evige søken etter å finne seg selv og sin plass i en verden i endring, hvor folk kontinuerlig forflytter seg – søker ut, kommer hjem eller aldri når fram. Andrea Kroksnes’ tekst ”Ikke hjemme” tar i vid forstand opp spørsmålet om reisen som grunnlag for identitet. Morten Strøksnes skildrer en konkret reise fra New York til Cape Cod, som samtidig framstår som en reise i tid og mellom kulturer. Utstillingens ulike verk og kunstnere er også presentert gjennom korte tekster.