Museet byggjer og kompletterer samlingane i hovudsak med samtidige nasjonale verk, men også internasjonale verk med spesiell betydning for samlingane. Det blir lagt vekt på å samle hovudverk og enkelte kunstnarskap som har spesiell betydning for ein periode, ei materialgruppe eller eit anna område i samlinga.