• Arnstein Arneberg, arkitektteikningar, første halvdel av 1900-talet, gåve frå Eva Arneberg Mohr, Oslo, NMK.2009.0182
  • Svein-Erik Engebretsen og Jon Eikvar, utklippsbøker og fotografi, 1960-talet, gåve frå arkitektkontoret Eikvar og Engebretsen, Oslo, NMK.2009.0084
  • Helge Hjertholm, konkurranseutkast og modellar, ca. 1960-1995, gåve frå arkitekt Helge Hjertholm, Bergen, NMK.2009.0083
  • Knut Knutsen, Enebolig for Ege, to skisseutkast, 1961, gåve frå Kari Ege Holtan, Oslo, NMK.2009.0181
  • Bjørn A. Larsen, privatarkiv etter interiørarkitekt, 1952-95, gåve frå Bjørn A. Larsen, Oslo, NMK.2009.0211
  • Ulf Lyngar, Elisabeth Tostrup og Halvor Poulsson, konkurranseutkast og teikningsett til Stavanger Håndverks- og Industriforenings bygg, 1975, gåve frå Liv Ellingsson og Sven Poulsson, Oslo, NMK.2009.0161
  • Jacob Wilhelm Nordan og Victor Nordan, arkitektteikningar, 1800-talet, gåve frå Jacob Wilhelm Nordan, Oslo, NMK.2009.0053
  • OMA og Spacegroup, 70307, utkast til konkurransen om Vestbanen, 2002, gåve frå Statsbygg, NMK.2009.0109
  • Magnus Poulsson, arkitektteikningar, 1906-1950, gåve frå Liv Ellingsson og Sven Poulsson, Oslo, NMK.2009.0160