• Helge Abrahamsen, diaspositiver (opptak hovedsakelig av norsk senmodernistisk arkitektur), ca. 1950–1970, gave fra Morten Abrahamsen, Oslo, NMK.2010.0009
  • Engh & Qvam, tegninger til kiosker og restauranter i Østbanehallen og Eidsvold jernbanehotell, 1947–1951, gave fra Arne Eggen Arkitekter, Oslo, NMK.2010.0010
  • Geir Grung, tegninger fra deler av Grungs praksis, 195–1989, gave fra Archus arkitekter, Oslo, NMK.2010.0011