• Esdaile, Robert, Arkivfragment, Arkitektoniske tegninger og fotografier, 1950- og 1960-tallet,  , Gave fra Cathrine Esdaile 2012, NMK.2012.0136, Arkitektur
  • Hanno, Wilhelm von, Arbeidstegning, St. Olavs gate 21 A. Snitt, Siste halvdel av 1860-tallet, Penn, lavering og fargeblyant på papir, Gave fra Dyveke von Hanno Bast 2012, NMK.2012.0016, Arkitektur
  • Hanno, Wilhelm von, Tegning, St. Olavs gate 21 A. Trappeskjema, Siste halvdel av 1860-tallet, tegning på papir, Gave fra Dyveke von Hanno Bast 2012, NMK.2012.0017, Arkitektur
  • Hanno, Wilhelm von, Arbeidstegning, St. Olavs gate 21 A. Vindusskjema, Siste halvdel av 1860-tallet, Blekk, blyant, lavering og penn på papir, Gave fra Dyveke von Hanno Bast 2012, NMK.2012.0019, Arkitektur
  • Hanno, Wilhelm von, Skisse, St. Olavs gate 21 A. Ornamenter, Siste halvdel av 1860-tallet, Akvarell og blyant på papir, Gave fra Dyveke von Hanno Bast 2012, NMK.2012.0022, Arkitektur
  • Hanno, Wilhelm von, Arbeidstegning, St. Olavs gate 21 B. Snitt gjennom trapperom og fasade mot gårdsrom, Siste halvdel av 1860-tallet, Penn og lavering på papir, Gave fra Dyveke von Hanno Bast 2012, NMK.2012.0024, Arkitektur
  • Hanno, Wilhelm von, Utkast, St. Olavs gate 7. Blomsterkasse, 18. november 1872, Akvarell, blyant og jerngallusblekk på papir, Gave fra Dyveke von Hanno Bast 2012, NMK.2012.0026, Arkitektur