• Middelthun, Julius, J.S. Welhaven, 1863, Marmor, Depositum fra Studentersamfundet i Oslo i tidsrommet 1918 - 1956., Herme, NMK.DEP.2014.0001
  • Finne, Henrik, Portrett av Sigurd Danifer, 1923, Olje på lerret, Kjøpt 2014, Maleri, NMK.2014.0024
  • Achenbach, Andreas, Norsk fjordlandskap med regnbue, (1839), Olje på lerret, Kjøpt 2014, Maleri, NMK.2014.0120
  • Backer, Harriet, Fra Sandvikselven, 1890, Olje på lerret, Kjøpt 2014, Maleri, NMK.2014.0121
  • Skeibrok, Mathias, Fredløs, (1885), Gips, Kjøpt 2014, Skulptur, NMK.2014.0366
  • Winge, Sigurd, Forarbeid til dekorasjon i Oslo Handelsgymnasium, Siste halvdel av 1940-tallet, Olje på lerret, Gave 2014, Maleri, NMK.2014.0368
  • Hagen, Else, Forarbeid til Samfunn, veggarbeid i trappehallen på Stortinget, Mellom 1959 og 1966, Tempera på lerret, Gave 2014, Maleri, NMK.2014.0369
  • Thaulow, Frits, Vinter Vestre Aker, 1889, Olje på lerret, Gave 2014, Maleri, NMK.2014.0391
  • Berg, Hans Johan Frederik, Afrikansk gutt, Uten år , Olje på papir klebet på finérplate, Kjøpt 2014, Maleri, NMK.2014.0398
  • Faaborg, Finn, Konsultasjon, 1934, Olje på lerret, Kjøpt 2014, Maleri, NMK.2014.0399