• Bergman, Anna-Eva Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015Reventlow, Louise (antatt sikker), Rast i ly av fjellhule 16. mars (1811), Lavering og penn over blyant på papir, 277 x 426 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0001, Tegning
 • Reventlow, Louise (antatt sikker), Landskap med fjell (1811), Lavering og kull over blyant på papir, 420 x 525 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0002, Tegning 
 • Reventlow, Louise (antatt sikker), Fjellandskap med foss (1811), Lavering, kull og gouache på papir, 427 x 527 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0003, Tegning 
 • Reventlow, Louise (antatt sikker), Skoglandskap med liten foss (1811), Lavering og kull over blyant, 441 x 421 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0004, Tegning 
 • Reventlow, Louise (antatt sikker), Fra Østerdalen (1811), Lavering, kull og brun stift over blyant på papir, 421 x 521 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0005, Tegning 
 • Reventlow, Louise (antatt sikker), Fjellandskap med vann (1811), Lavering, kull og brun stift over blyant, 435 x 540 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0006, Tegning 
 • Reventlow, Louise (antatt sikker), Fjellandskap med vann og kirke (1811), Lavering og kull over blyant, 419 x 507 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0007, Tegning 
 • Reventlow, Louise (antatt sikker) Fjellandskap med kirke (1811), Lavering og kull over blyant, 424 x 539 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0008, Tegning 
 • Reventlow, Louise (antatt sikker) Landskap med kirke (1811), Lavering over blyant, 434 x 540 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0009, Tegning 
 • Reventlow, Louise (antatt sikker), Tistedalsfossen (1811), Lavering, kull og brun stift over blyant, 429 x 532 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0010, Tegning 
 • Reventlow, Louise (antatt sikker) Borg; fjellandskap; par under parasoll; mann med hatt (1811), Blyant og lavering på papir 302 x 394 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0011, Tegning 
 • Pauelsen, Erik Hoffossen, Vue de la chute d'eau de Hof-fos Hoffossen, 1789 (plate), Fargeakvatint på papir, 271 x 397 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0021, Grafikk
 • R, Tal, March to good (2011) (plate) / 2011 (trykk), Fargetresnitt og etsning på papir, 550 x 800 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0051, Opplagstrykk 
 • R, Tal, Pyjamas (2011) (plate / 2011 (trykk), Fargetresnitt på papir, 1003 x 450 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0052, Opplagstrykk 
 • R, Tal, Holunder (2011) (plate) / 2011 (trykk), Tresnitt på papir, 1001 x 550 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0053, Opplagstrykk 
 • R, Tal, Stue (2011) (plate / 2011 (trykk), Fargetresnitt og etsning på papir, 405 x 570 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0054, Opplagstrykk 
 • R, Tal, Mustache (2012) (plate) / 2012 (trykk), Fargetresnitt på papir, 633 x 401 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0055, Opplagstrykk 
 • R, Tal Sortedam Sortedam (2013) (plate) / 2013 (trykk), Fargetresnitt på papir, 802 x 400 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0056, Opplagstrykk 
 • Bergman, Anna-Eva Pons, Jean (Uten tittel) (plate) / 1952 (trykk), Litografi på papir, 238 x 352 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0057, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, (Uten tittel), 1952, Litografi på papir, 353 x 242 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0058, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, (Uten tittel), 1952, Litografi på papir, 242 x 360 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0059, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, (Uten tittel), 1952, Litografi på papir, 365 x 250 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0060, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva (Uten tittel), 1952, Litografi på papir, 195 x 249 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0061, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, G 1 En sort form eller sort univer, 1953, Fargedyptrykk på papir, 228 x 287 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0062, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, G 2 To sorte former eller to universer, 1953, Fargedyptrykk på papir, 230 x 288 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman, 2015, NMK.2015.0063, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, G 3 Fem former, 1953, Cinq formes, Etsning og akvatint med polérstål og sandpapir på papir, 348 x 277 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0064, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, G 4 Åtte vertikale former, 1953, Etsning og akvatint med sandpapir på papir, 366 x 260 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0065, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, G 5 Langt univers, 1953, Etsning på papir, 265 x 422 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0066, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, G 6 Tretten blå og brune former, Fargeetsning og -akvatint på papir, 261 x 360 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0067, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, G 7 Ni horisontale former, 1953, Etsning og fargeakvatint på papir, 275 x 364 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0068, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, G 8 Ni eksplosive former, 1953, Etsning og akvatint på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0069, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, G 9 Syv vertikale former i matte farger, 1953, Fargeetsning på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, G 10 To steler med brune former, 1953, Fargeetsning og sukkerakvatint på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0071, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, G 11 Tre steler med små røde former, 1953, Fargeetsning og sukkerakvatint på papir, 360 x 268 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0072, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel, 1953, Fargeetsning og -akvatint på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0073, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel, 1953, Etsning, akvatint og kobberstikk, trykket i fem farger, på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0074, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel, 1953, Fargeetsning og -akvatint på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0075, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittle, 1954, Etsning, akvatint og kobberstikk på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Pierres transparentes, 1954, Etsning, akvatint og kobberstikk med smergelpapir på papir, 265 x 369 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0077, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel, 1954, Etsning, akvatint og kobberstikk med smergelpapir på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0078, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel, 1954, Etsning på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0079, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Arbre, 1955, Etsning og sukkerakvatint med smergelpapir og stilett på papir, 497 x 345 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0080, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Filet ou Icare, 1955, Etsning med smergelpapir på papir, 347 x 497 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0081, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Kobberstikk på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0082, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Kobberstikk på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0083, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0084, Epreuve d'artiste 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0085, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, non titré, 1955, Tresnitt på papir, 300 x 125 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0086, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Stèle, 1957, Tresnitt på papir, 300 x 125 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0087, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0088, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Formes avec lignes intérieures, 1957, Tresnitt på papir, 407 x 330 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0089, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Montagne, 1957, Tresnitt på papir, 330 x 408 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0090, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0091, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0092, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0093, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Icare, 1957, Tresnitt på papir, 329 x 408 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0094, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Kolle, 1957, Tresnitt på papir, 326 x 407 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0095, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Chêne, 1957, Tresnitt på papir, 273 x 376 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0096, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0097, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, MK.2015.0098, Epreuve d'artiste 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0099, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0100, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Form noire "grande", Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0101, Epreuve d'artiste 
 • Bergman, Anna-Eva, Planète, 1967, Tresnitt på papir, 410 x 299 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0102, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Montagne, 1957, Tresnitt på papir, 609 x 400 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0103, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0104, Epreuve d'artiste 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0105, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Barque sous l'eau, 1957, Tresnitt på papir, 412 x 698 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0106, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Barque, 1957, Tresnitt på papir, 366 x 675 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0107, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Arbre, 1957, Tresnitt på papir, 698 x 412 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0108, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Mur de rocher, 1957, Tresnitt på papir, 402 x 500 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0109, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Zig - zag, 1957, Tresnitt på papir, 670 x 400 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0110, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0111, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Etsning, akvatint og kobberstikk med rulett og smergelpapir på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0112, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Etsning, sukkerakvatint og kobberstikk med smergelpapir, trykket i to farger, på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0113, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Etsning trykket i blått og gull på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0114, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Etsning, akvatint og koldnål, trykket i to farger, på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0115, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Etsning og akvatint, trykket i blått og gull, på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0116, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukent tittel og år, Fargeetsning med polérstål på papir Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0117, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Etsning og mykgrunnsetsning, trykket i to farger, på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0118, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Etsning og mykgrunnsetsning, trykket i blått og gull, på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0119, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Plante, 1958, Etsning trykket i blått og sølv på papir, 495 x 177 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0120, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Montagne, 1958, Etsning på papir, 291 x 390 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0121, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Valée, 1958, Etsning på papir, 346 x 495 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0122, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Rochers, 1958, Etsning og rulett, trykket i brunsort og sølv, på papir 345 x 492 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0123, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Barque, 1958, Etsning og stikkel på papir, 354 x 510 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0124, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ringel Univers, 1963, Etsning trykket i blått og gull på papir, 408 x 327 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0125, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ringel Univers, 1963, Fargelitografi på papir, 590 x 486 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0126, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Finnmark, 1963, Fargelitografi på papir, 376 x 535 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0127, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Univers d'or, 1963, Litografi på papir, 384 x 537 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0128, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Litografi trykket i sort og gull på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0129, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Mur, 1963, Fargelitografi på papir, 468 x 614 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0130, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Horizon, 1963, Fargelitografi på papir, 470 x 626 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0131, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Univers d'argent, 1963, Litografi på papir, 537 x 384 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0132, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Mer de Norvège, 1963, Litografi på papir, 685 x 530 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0133, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0134, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0135, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0136, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0137, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tontresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0138, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0139, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt trykket i manganblått og gull på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0140, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0141, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0142, Epreuve d'artiste 
 • Bergman, Anna-Eva, Océan, 1967, Tresnitt på papir, 737 x 498 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0143, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Astre, 1967, Tresnitt på papir, 504 x 399 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0144, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Rocher, 1967, Tresnitt på papir, 340 x 510 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0145, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Planète, 1967, Tresnitt på papir, 340 x 510 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0146, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0147, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Pyramide, 1967, Tontresnitt på papir, 337 x 507 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0148, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Pyramide, 1967, Tresnitt på papir, 337 x 507 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0149, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Pyramide, 1967, Tresnitt på papir, 337 x 507 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0150, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt trykket i sort og gull på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0151, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0152, Epreuve d'artiste 
 • Bergman, Anna-Eva, Horizon, 1968, Tresnitt på papir, 600 x 450 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0153, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Horizon, 1968, Tresnitt på papir, 600 x 450 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0154, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Mer, 1968, Tresnitt på papir, 600 x 400 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0155, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Mer, 1968, Tresnitt på papir, 598 x 398 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0156, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Tibétain, 1968, Tresnitt på papir, 600 x 399 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0157, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Tibétain, 1968, Tresnitt på papir, 600 x 399 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0158, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Proue, 1968, Tresnitt på papir, 598 x 400 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0159, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Proue, 1968, Tresnitt på papir, 598 x 398 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0160, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, non titre, 1968, Karborundum på papir, 160 x 226 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0161, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0162, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tontresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0163, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0164, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0165, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tontresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0166, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Ukjent tittel og år, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0167, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Terre vue de la lune, 1970, Tresnitt på papir, 439 x 261 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0168, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Terre vue de la lune, 1970, Tontresnitt på papir, 439 x 261 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0169, Grafikk 
 • Bergman, Anna-Eva, Terre vue de la lune, 1970, Tresnitt på papir 439 x 261 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0170, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0171, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Epreuve d'artiste, Tontresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0172
 • Bergman, Anna-Eva, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0173, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Montagne, 1970, Tresnitt på papir 305 x 476 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0174, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Montagne, 1970, Tontresnitt på papir 307 x 478 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0175, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Montagne, 1970, Tresnitt på papir 307 x 478 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0176, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Terre rouge, 1970, Fargelitografi på papir 580 x 440 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0177, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Horizon noir, 1970, Fargelitografi på papir 315 x 246 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0178, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Multihorizon, 1971, Fargelitografi på papir 501 x 328 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0179, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Litografi på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0180, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Planète volcanique, 1971, Litografi på papir 465 x 482 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0181, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Terre, mer, ciel, 1972, Fargelitografi på papir 740 x 538 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0182, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Fjord, 1972, Litografi på papir 739 x 538 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0183, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Fargelitografi på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0184, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0185, Grafikk
  Bergman, Anna-Eva, Rocher noir, 1974, Tresnitt på papir 497 x 399 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0186, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0187, Grafikk
  Bergman, Anna-Eva, Tresnitt trykket i sort og gull på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0188, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Petites vagues, 1974, Tresnitt på papir 302 x 500 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0189, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Epreuve d'artiste, Tresnitt trykket i sort og gull på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0190
 • Bergman, Anna-Eva, Tresnitt trykket i sort og gull på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0191, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Tontresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0192, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0193, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Tresnitt trykket i blått og gull på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0194, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Cercle, 1976, Tresnitt på papir 400 x 495 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0195, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Tontresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0196, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Hors commerce, Tresnitt trykket i sort og gull på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0197
 • Bergman, Anna-Eva, Hors commerce, Tresnitt trykket i sort og gull på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0198
 • Bergman, Anna-Eva, Epreuve d'artiste, Erker-Presse Tre I GB 62 - 1976 - Bois I Tre I (1976) (plate) / (1976) (trykk), Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0199
 • Bergman, Anna-Eva, Epreuve d'artiste, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0200
 • Bergman, Anna-Eva, Epreuve d'artiste, Tresnitt på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0201
 • Bergman, Anna-Eva, Terre et planète, 1976, Fargeakvatint på papir 490 x 630 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0202, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Akvatint på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0203, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Etsning på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0204, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Etsning på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0205, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Etsning på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0206, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Etsning på papir, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0207, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Fragment de planète, 1979, Tresnitt på papir 388 x 288 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0208, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Horizon noir, 1978, Etsning og akvatint, trykket i to farger på papir 503 x 660 mm, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0209, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman 2015, NMK.2015.0210, Grafikk
  Johns, Jasper, Universal Limited Art Editions (ULAE), Savarin, (1981) (plate) / 1981 (trykk), Litografi på papir 1011 x 750 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0214, Grafikk
 • Johns, Jasper, Universal Limited Art Editions (ULAE), Johns, Jasper, Savarin, (1979) (plate) / 1979 (trykk), Litografi på papir 1148 x 862 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0215, Grafikk
 • Johns, Jasper Universal Limited Art Editions (ULAE), Johns, Jasper, Savarin, 1981 Litografi på papir 1165 x 871 mm, Gave 2015, NMK.2015.0216, Grafikk
 • Johns, Jasper, Savarin, 1979, Kjøpt 2015, NMK.2015.0217, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman, 2015, NMK.2015.0219, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman, 2015, NMK.2015.0220, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman, 2015, NMK.2015.0221, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman, 2015, NMK.2015.0222, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman, 2015, NMK.2015.0223, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman, 2015, NMK.2015.0224, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman, 2015, NMK.2015.0225, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman, 2015, NMK.2015.0226, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman, 2015, NMK.2015.0227, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman, 2015, NMK.2015.0228, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman, 2015, NMK.2015.0229, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman, 2015, NMK.2015.0230, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman, 2015, NMK.2015.0231, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman, 2015, NMK.2015.0232, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman, 2015, NMK.2015.0233, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman, 2015, NMK.2015.0234, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman, 2015, NMK.2015.0235, Grafikk
 • Bergman, Anna-Eva, Gave fra Fondation Hartung Bergman, 2015, NMK.2015.0236, Grafikk
 • Baselitz, Georg, Torso II Torso II, Torso II, (1990) (plate) / 1990 (trykk), Fargetresnitt på papir, 1035 x 694 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0238, Opplagstrykk
 • Baselitz, Georg, Torso III Torso III, Torso III, (1990) (plate) / 1990 (trykk), Fargetresnitt på papir, 698 x 407 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0239, Opplagstrykk
 • Hertervig, Lars, Myrlendt terreng med hus, Myrlendt terreng med hus, 1865, Akvarell og blyant på papir, 115 x 178 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0250, Tegning
 • Bourgeois, Louise, Spirales, Ca. 1974 (plate) / Ca. 1974 (trykk), Etsning på papir, 123 x 170 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0251, Grafikk
 • Gude, Hans, Jegere på hjemvei, Antagelig ca. 1879, Penn og lavering på papir, 240 x 189 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0252, Tegning
 • Graff, Ane Thommessen, The Hungry Eye, (2015), Blyant og penn på papir, 199 x 159 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0262, Tegning
 • Graff, Ane Thommessen, Extended Pattern I, (2010–2015), Blyant og penn på papir, 267 x 335 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0263, Tegning
 • Graff, Ane Thommessen, Extended Pattern II, (2010–2015), Blyant og penn på papir, 243 x 297 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0264, Tegning
 • Graff, Ane Thommessen, Extended Pattern III, (2010–2015), Tresnitt og blyant på papir, 317 x 203 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0265, Grafikk
 • Graff, Ane Thommessen, Extended Pattern IV, (2010–2015), Tresnitt og blyant på papir, 500 x 250 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0266, Grafikk
 • Graff, Ane Thommessen, Extended Pattern V, (2010-2015), Blyant og penn på papir, 300 x 258 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0267, Tegning
 • Kirkeby, Per, Uten tittel Untitled, Uten tittel, (2000) (plate) / 2000 (trykk), Fargetresnitt på papir, 700 x 500 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0268, Opplagstrykk
 • Kirkeby, Per, Uten tittel Untitled, Uten tittel, (2000) (plate) / 2000 (trykk), Fargetresnitt på papir, 700 x 500 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0269, Opplagstrykk
 • Kirkeby, Per, Uten tittel Untitled, Uten tittel, (2000( (plate) / 2000 (trykk), Fargetresnitt på papir, 700 x 500 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0270, Opplagstrykk
 • Kirkeby, Per, Uten tittel Untitled, Uten tittel, (2000) (plate) / 2000 (trykk), Fargetresnitt på papir, 700 x 500 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0271, Opplagstrykk
 • Kierulf, Annette, In a Highly Developed Consumer Society Even Cooking Your Own Food Can Be an Act of Resistance In a Highly Developed Consumer Society Even Cooking Your Own Food Can Be an Act of Resistance, In a Highly Developed Consumer Society Even Cooking Your Own Food Can Be an Act of Resistance, (2011) (plate) / 2011 (trykk), Fargetresnitt på papir, 893 x 600 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0272, Opplagstrykk
 • Kierulf, Annette, No digital gestures in sight (2011) (plate) / 2011 (trykk), Fargetresnitt på papir, 900 x 600 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0273, Grafikk
 • Kierulf, Annette, Mellom offline og online-kulturer, Between offline and online, Mellom offline og online-kulturer, (2013) (plate) / 2013 (trykk), Fargetresnitt på papir, 278 x 375 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0274, Opplagstrykk
 • Kierulf , Caroline, Nygift på et værelse og kjøkken, Just married, Nygift på et værelse og kjøkken, (2013) (plate) / 2013 (trykk), Fargetresnitt på papir, 305 x 432 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0275, Grafikk
  Bourgeois, Louise, Familien, The Family, 2007, Gouache på papir, 368 x 279 mm, Gave 2015, NMK.2015.0289.001, Gouache
 • Bourgeois, Louise, Harlan & Weaver, New York, Renaissance Press, Ashuelot, NH, He Disappeared Into Complete Silence, (1947) (plate) / (2005) (trykk), Etsning og akvatint på papir, 255 x 354 mm, Gave 2015, NMK.2015.0293, Grafikk
 • Bourgeois, Louise, Harlan & Weaver, New York, Renaissance Press, Ashuelot, NH, He Disappeared Into Complete Silence, (1947) (plate) / (2005) (trykk), Etsning og akvatint på papir, 254 x 356 mm, Gave 2015, NMK.2015.0294, Grafikk
 • Bourgeois, Louise, Harlan & Weaver, New York, Renaissance Press, Ashuelot, NH, He Disappeared Into Complete Silence, (1947) (plate) / (2005) (trykk), Etsning og akvatint på papir, 254 x 354 mm, Gave 2015, NMK.2015.0295, Grafikk
 • Bourgeois, Louise, Harlan & Weaver, New York, Renaissance Press, Ashuelot, NH, He Disappeared Into Complete Silence, (1947) (plate) / (2005) (trykk), Etsning og akvatint på papir, 254 x 354 mm, Gave 2015, NMK.2015.0296, Grafikk
 • Bourgeois, Louise, Harlan & Weaver, New York, Renaissance Press, Ashuelot, NH, He Disappeared Into Complete Silence, (1947) (plate) / (2005) (trykk), Etsning og akvatint på papir 254 x 356 mm, Gave 2015
  Bourgeois, Louise, Harlan & Weaver, New York, Renaissance Press, Ashuelot, NH, He Disappeared Into Complete Silence, (1947) (plate) / (2005) (trykk), Fargeetsning og akvatint på papir, 254 x 354 mm, Gave 2015, NMK.2015.0298, Grafikk
 • Bourgeois, Louise, Harlan & Weaver, New York, Renaissance Press, Ashuelot, NH, He Disappeared Into Complete Silence, (1947) (plate) / (2005) (trykk), Etsning og håndkolorering på papir, 256 x 354 mm, Gave 2015, NMK.2015.0299, Grafikk
 • Bourgeois, Louise, Harlan & Weaver, New York, Renaissance Press, Ashuelot, NH, He Disappeared Into Complete Silence, (1947) (plate) / (2005) (trykk), Etsning og håndkolorering på papir, 255 x 354 mm, Gave 2015, NMK.2015.0300, Grafikk
 • Bourgeois, Louise, He Disappeared Into Complete Silence 1947 - 2005, Etsning, koldnål og håndkolorering på papir, 255 x 354 mm, Gave 2015, NMK.2015.0301, Grafikk
 • Bourgeois, Louise, He Disappeared Into Complete Silence 1947 - 2005, Radering, akvatint og håndkolorering på papir, 255 x 172 mm, Gave 2015, NMK.2015.0302, Grafikk
 • Bourgeois, Louise, He Disappeared Into Complete Silence 1947-2005, radering og akvatint, 255 x 172 mm, Gave 2015, NMK.2015.0303, Grafikk
 • Bourgeois, Louise, Sainte Sébastienne, 1992, Koldnål på papir, 934 x 1200 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0314, Grafikk
 • Johannessen, Toril, Feminism in Theory, 2015, Silketrykk på papir, Kjøpt 2015, NMK.2015.0315, Grafikk
 • Lund, Henrik, Albert Einstein Albert Einstein, 1932 eller 1933, (plate), Etsning på papir, 245 x 207 mm, Gave 2015, NMK.2015.0318, Grafikk
 • Lund, Henrik, Kvinneportrett Kvinneportrett, Begynnelsen av 1900-tallet, Etsning på papir, 167 x 127 mm, Gave 2015, NMK.2015.0319, Grafikk
 • Lund, Henrik, Lars Vegard Lars Vegard, 1932 eller 1933, (plate), Etsning på papir, 242 x 201 mm, Gave 2015, NMK.2015.0320, Grafikk
 • Lund, Henrik, Albert Einstein Albert Einstein, 1932 eller 1933, (plate), Etsning på papir, 163 x 126 mm, Gave 2015, NMK.2015.0321, Grafikk
 • Lund, Henrik, Generalkonsul Ingwald Nielsen Generalkonsul Ingwald Nielsen, (1928), Etsning på papir, 244 x 206 mm, Gave 2015, NMK.2015.0322, Grafikk
 • Lund, Henrik, Mannsportrett Mannsportrett, (1928), (plate), Etsning på papir, 243 x 207 mm, Gave 2015, NMK.2015.0323, Grafikk
 • Lund, Henrik, Mannsportrett Mannsportrett, (1928), (plate), Etsning på papir, 246 x 207 mm, Gave 2015, NMK.2015.0324, Grafikk
 • Lund, Henrik, Mannsportrett Mannsportrett, (1928), (plate), Etsning på papir, 246 x 203 mm, Gave 2015, NMK.2015.0325, Grafikk
 • Lund, Henrik, Mannsportrett Mannsportrett, (1928), (plate), Etsning på papir, 243 x 207 mm, Gave 2015, NMK.2015.0326, Grafikk
 • Lund, Henrik, Mannsportrett Mannsportrett, (1928), (plate), Etsning på papir, 242 x 211 mm, Gave 2015, NMK.2015.0327, Grafikk
 • Lund, Henrik, Mannsportrett Mannsportrett, (1928), (plate), Etsning på papir, 244 x 207 mm, Gave 2015, NMK.2015.0328, Grafikk
 • Lund, Henrik, Mannsportrett Mannsportrett, (1928), (plate), Etsning på papir, 247 x 208 mm, Gave 2015, NMK.2015.0329, Grafikk
 • Lund, Henrik, Anton Fredrik Klaveness Anton Fredrik Klaveness, (1928), (plate), Etsning på papir, 247 x 209 mm, Gave 2015, NMK.2015.0330, Grafikk
 • Lund, Henrik, Direktør Th. Platou Direktør Th. Platou, (1928), (plate), Etsning på papir, Gave 2015, NMK.2015.0331, Grafikk
 • Lund, Henrik, Mannsportrett Mannsportrett, (1928), (plate), Etsning på papir, 246 x 208 mm, Gave 2015, NMK.2015.0332, Grafikk
 • Lund, Henrik, Kvinneportrett Kvinneportrett, Begynnelsen 1900-talle,t Etsning på papir, 245 x 212 mm, Gave 2015, NMK.2015.0333, Grafikk
 • Lund, Henrik, Kvinneportrett Kvinneportrett, Begynnelsen 1900-tallet, Etsning på papir, 247 x 210 mm, Gave 2015, NMK.2015.0334, Grafikk
 • Hellesen, Thorvald, Komposisjon Komposisjon, 1927, Gouache på papp, 295 x 209 mm, Kjøpt 2015, NMK.2015.0348, Tegning
 • Johansen, Arnold, Vinden Vinden, (2015) (plate) / 2015 (trykk), Tresnitt på papir, 253 x 353 mm, Ervervet 2015, NMK.2015.0349, Grafikk
 • Larsen, Tom Eidsvold, Uten tittel Uten tittel, (2015) (plate) / 2015 (trykk), Fargetresnitt på papir, 367 x 295 mm, Ervervet 2015, NMK.2015.0350, Grafikk
 • Aas, Ørjan, Dahl, Cathrine, Anders Fredriksen, Fredriksens Grafikk, Corner in Rome Corner in Rome,(2015) (plate) / 2015 (trykk), Tresnitt på papir, 370 x 263 mm, Ervervet 2015, NMK.2015.0351, Grafikk