Kveldsfoto av det nye Nasjonalmuseet
Det nye Nasjonalmuseet
Foto: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg

Nasjonalmuseet jobber kontinuerlig med å redusere våre bidrag til klimagassutslipp, og for å drive museet på en mest mulig miljøvennlig og bærekraftig måte.

Nasjonalmuseet er Miljøfyrtårn-sertifisert, noen som innebærer at museet tilfredsstiller en rekke klima- og miljøkrav, og har forpliktet seg til å etterstrebe bærekraftig drift av museet.

Det nye Nasjonalmuseet er bygget med hensyn til bærekraft og med mål om lavest mulig klimautslipp, både i byggefasen og i driften av bygget. Byggeprosjektet er et forbildeprosjekt i FutureBuilt, noe som blant annet innebærer en forpliktelse til å redusere klimagassutslippene så mye som mulig i forhold til sammenliknbare byggeprosjekter uten særskilte miljøkrav. Nasjonalmuseet var det første byggeprosjektet til Statsbygg med slike krav.

Statsbyggs klimagassrapport viser at utslippene under byggingen av det nye Nasjonalmuseet ble redusert med 47,6 prosent. Et sentralt bidrag til å holde energiforbruket for bygningen så lav som mulig, er varmepumpeanlegget som bruker sjøvann fra Oslofjorden til oppvarming og kjøling. Energiforbruket i bygget er lavt nok til å kvalifisere som passivhus. Andre miljø- og klimavennlige tiltak er bruk av lavkarbonbetong, sentral beliggenhet nær kollektivtransport, ingen parkeringsplasser for ansatte eller besøkende, og strenge krav til materialbruk.

Nasjonalmuseets butikkdrift dreier seg også rundt blant annet kortreiste varer fra aktører med solide miljøprofiler og kvalitetsprodukter som har lang levetid.

Se klima og miljørapport for 2020, her