Åpenhetsloven er en ny lov som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Nasjonalmuseet jobber kontinuerlig med aktsomhetsvurderinger for å sikre at vi overholder våre forpliktelser i henhold til åpenhetsloven. Vi vurderer alle våre leverandører for å hindre brudd på menneskerettighetene, herunder barnearbeid, undertrykkelse og slavearbeid. Dersom vi oppdager at våre underleverandører eller samarbeidspartnere bryter menneskerettighetene, skal vi vurdere tiltak for å rette opp i forholdene.

Nasjonalmuseet har gjennomgått ti innkjøpsområder definert som høyrisikoprodukter, altså at leverandører innenfor disse produktsegmentene har forhøyet risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Etter første risikovurdering ser vi at våre største kjøp i høyrisikoproduktlisten er innenfor kategoriene mat og drikke, elektronikk og møbler. Disse innkjøpene har vært ute på anbud og prosessene har vært i henholdt til lover og offentlige anskaffesleskriterier (herunder lønns- og arbeidsforhold, samt krav til merkegodkjenning).  Vi har ikke funnet noen som tyder på brudd på menneskerettighetene i dette arbeidet.

Nasjonalmuseets aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess i dialog med våre leverandører.

Har du spørsmål knyttet til Nasjonalmuseets arbeid med åpenhetsloven, eller annet knyttet til aktsomhetsvurderinger, send din henvendelse til info@nasjonalmuseet.no.