FutureBuilt er et innovasjonsprogram i regi av Oslo og fem andre kommuner i regionen for bærekraftige byggeprosjekter. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle den bærekraftige og attraktive nullutslippsbyen.  

Nasjonalmuseet er et forbildeprosjekt i FutureBuilt, noe som innebærer at det oppfyller en rekke bærekraftskriterier.  Forbildeprosjektene i  FutureBuilt skal redusere klimagassutslippene for byggene i et livsløpsperspektiv, både i byggefasen og drift. Statsbyggs klimagassrapport viser at utslippene under byggingen av det nye Nasjonalmuseet ble redusert med 47,6 prosent. Nasjonalmuseet var det første byggeprosjektet til Statsbygg med slike krav. 
   
FutureBuilt-kriteriene har gitt føringer for å ta bærekraftige valg innenfor transport, materialvalg og energibruk. For museet har dette resultert i ni sentrale tiltak: 

 • Ingen parkering​ – ansatte og besøkende oppfordres til å reise kollektivt. 
 • Sentral plassering i byen reduserer transport​ – lett tilgjengelig fra kollektivtransport. 
 • Kompakt bygning​ – reduserer energibehovet for å holde stabil temperatur. 
 • Lavt vindusareal​ – redusere temperatursvingninger på grunn av soloppvarming og dermed redusert energibehov. 
 • Passivhus​ – behovet for tilført energi tilsvarer passivhusstandard da museet produserer sin egen strøm.
 • Varmepumpeløsning​ – energi fra sjøvann reduserer museets behov for tilført energi. 
 • Materialvalg​ – det er blant annet brukt lavkarbonbetong samt resirkulert aluminium. Videre er det brukt materialer av høy kvalitet som er tidløse og varer.
 • Grønt tak​ – Sedumplanter på taket drenerer regnvann og reduserer fare for oversvømmelse.  
   
  Forbildeprosjekter i FutureBuilt rapporterer på CO2 forbruket totalt tre ganger; I planleggingsfase, etter byggefase, og driftsfase. Tredje og siste rapport utarbeides etter to år i normal drift, i løpet av 2024.