Nasjonalmuseet er et Miljøfyrtårn.

Gjennom Miljøfyrtårn-sertifikatet har museet et styrings- og ledelsessystem som hjelper oss å jobbe målrettet med tiltak for miljøvennlig drift av museet. Museet er sertifisert innenfor kriterier for «Trearbeidende industri» og «Felleskriterier, privat og statlig».  

Å være et Miljøfyrtårn siker at museet jobber systematisk og målrettet med tiltak innenfor følgende miljøaspekter: 

 • Helse, miljø og sikkerhet 
 • Arbeidsmiljø 
 • Innkjøp 
 • Energi 
 • Transport 
 • Avfall 
 • Utslipp til vann 
 • Estetikk 
   
  Vi jobber tverrfaglig i organisasjonen for å sikre at vi har tiltak for å forbedre våre miljømål og resultater innenfor miljøfyrtårnrapporteringen.  

Det er en rekke løpende tiltak som skal sikre at vi har bærekraftig drift, for eksempel har vi: 

 • Kildesortering. I alle ansattområder er det lagt til rette for kildesortering, og i publikumsarealer har man mulighet for sortering i fem fraksjoner.  
 • Miljøvennlige løsningerfor utstillingsarkitektur. Vi har miljøkrav til våre utstillingsarkitekter, og vi har utviklet et system for modulvegger som gjenbrukes i Lyshallen. 
 • Miljøkrav til våre leverandører. 
 • Miljøfyrtårnkrav for våre arrangementer. 
 • Reisepolicy for alle ansatte der målet er å redusere antall ansattreiser, samt velge grønnere alternativer der mulig. 

Les mer om Stiftelsen Miljøfyrtårn her