Bak kulissene jobber museets ansatte med å sikre at Nasjonalmuseets samlinger tas vare på og vises fram på best mulig måte.

Nasjonalmuseets samlingsforvaltning omfatter håndtering og transport av verk, magasinering, forebyggende konservering, konservering og restaurering, digitalisering og dokumentasjon av samlingene samt montering av utstillinger.

Forvaltningen av museumssamlingene har som mål å bevare kulturarven for fremtidige generasjoner og omfatter alle aktiviteter og tiltak som sikrer at samlingene blir tatt vare på, beriket, utviklet, dokumentert og tilgjengeliggjort for allmennheten i henhold til dagens profesjonelle standarder.

Forskning på museets samlinger er også en del av samlingsforvaltningen på Nasjonalmuseet.