Ansatte som jobber med digital samlingsforvaltning har et overordnet ansvar for å koordinere og understøtte det digitale samlingsarbeidet som foregår i museet.

Arbeidet befatter seg spesifikt med de følgende områdene:

  • Katalogisering: Seksjonen legger til rette for katalogiseringsarbeidet i museet og administrerer digitale verktøy som brukes til dette.
  • Publisering: Seksjonen bistår med oppsett og rammeverk for publisering av kunsthistoriske data til nett, for eksempel til vår samlingspresentasjon.
  • Standardisering: Seksjonen jobber med implementering og bruk av relevante standarder i samlingsforvaltningsarbeid. Dette er internasjonale anerkjente standarder som CDWA og Spectrum, nasjonale som Feltkatalogen, eller interne standarder utviklet i samråd med museets fagansvarlige.
  • Utvikling: Seksjonen både initierer egne, samt inngår i eksterne prosjekter, for utvikling i feltet. Seksjonen deltar også i nasjonale og internasjonale faglige fora. Dette kan omfatte utarbeiding og bruk av ny terminologi, kobling av denne til autoritetskilder som AAT, så vel som eksperimentering med nye teknologier innen for eksempel bildegjenkjenning og maskinlæring eller visualisering av data.