Grensesnitt for utforskning av likheter i samlingen

I dette prosjektet har vi testet kunstig intelligens i prinsipal komponentanalyse av bildene våre, via bruk av nevrale nettverk og algoritmer.

To av resultatene i prosjektet beskriver vi litt mer inngående nedenfor.

 1. Algoritmene som sammenstiller komposisjonelle likheter maskinelt for oss i nytt brukergrensesnitt på nettsidene.
 2. Algoritmen som klassifiserer Nasjonalmuseets kunst etter motivemneord. 

Nytt brukergrensesnitt på nettsidene

Som et utgangspunkt for å forsøke å trene opp en algoritme til å analysere bildene våre, tok vi i bruk et nevralt nettverk trent på ImageNet, skrevet i Caffe [1], utviklet av Autonomous Perception Research Lab ved Berkeley [2]. Deretter re-trente vi dette på klassifiseringer av kunstretninger i bilder fra The Wikiart collection.

Vi eksperimenterte også med ulike resultater av ansiktsgjenkjenning, gjennom nevrale nettverksfunksjoner fra OpenFace [3]. Videre analyserte vi komposisjon, fargebruk og stil ved hjelp av «neural style». Med dette vikk vi testet ut bildegjenkjenning innenfor rammer for figurer, ansikt, humør, alder, kjønn og typiske/utypiske verk per tiår. Algoritmen identifiserte så og markerte motiver i vår egen samling.

Videre trente vi nettverket på klassifiseringer av kunstretninger, for så å legge til en visning med en t-SNE algoritme (t-distributed stochastic neighbor embedding) [4]. T-SNE-algoritmen tar mangedimensjonale systemer og reduserer dem til en todimensjonal layout. Den grupperer bildene etter motivlikhet, teknikk, komposisjon og fargebruk. Videre utforsket vi visualiseringsmetodene 2d versus 3d t-SNE, «clustering» og våre nye «nabolag» av bilder, visualisert ved hjelp av et «fish-eye»-verktøy. Resultatet ble det nye brukergrensesnittet på nettsidene våre:

All verksinformasjon henter vi ut via DigitaltMuseums API. Applikasjonen oppdateres automatisk etter hvert som vi publiserer flere kunstverk. Kildekoden ligger åpen og tilgjengelig på Github.

For detaljert historikk bak de tekniske løsningene og grundigere tekniske beskrivelser, se Benglers hjemmesider.

Automatisk, konvensjonell klassifisering

Et hovedmål i prosjektet, ved siden av å lage en ny søkeinngang for publikum, var å trene algoritmen på det tradisjonelle klassifikasjonssystemet Iconclass [5]. Via databasen Arkyves [6] fikk vi tilgang til store datasett fra kunstsamlinger som likner våre. Men metodikken vi valgte viste seg å være mindre vellykket for de mest spesifikke Iconclass-kategoriene. Algoritmen avdekket nemlig strukturell irrasjonalitet der hierarkienes underkategorier ikke nødvendigvis korresponderer med hovedkategoriene på en enkel, maskinlesbar måte [7].

Analysen av hovedkategorier derimot, fungerte fint. Vi kartla derfor Iconlass’ hovedmotiver mot Nasjonalmuseets egne emneordslister samt Feltkatalogens liste A.2.5 Motivtype (B, F) [8]. Med automatisk generering av motivemneord kan vi nå ta inn manglende deskriptive metadata i verkenes standardinformasjon i bestandskatalogen vår.  

Teoretisering

Prosjektet har muliggjort teoretisering av grensene mellom kunsthistorie og robotikk, noe vi har forsøkt å formidle underveis. I tillegg til i nettverksmøter, har vi presentert prosjektet på konferansene: DHN (Digital Humaniora i Norden) 2016, Blindern, Oslo, i sesjonen Art History [9] / ICOMs (International Council of Museums) CIDOC (le Comité International pour la DOCumentation) 2015, på The National Museum Institute i New Delhi, i sesjonen Techniques and Methods of Documentation [10] / NORDIC (The Nordic Committee for Art History) 2015, på The Nordic house i Reykjavik, i sesjonen Digital Art History, a new frontier in research [11].

Prosjektgruppe

Nasjonalmuseet:  Magnus Bognerud, fagkonsulent, Digital samlingsforvaltning, Dag Hensten, seniorrådgiver, Gro Benedikte Pedersen, fagkoordinator (prosjektleder)
Bengler: Even Westvang, teknolog og designer, samt Audun Mathias Øygard, maskinlæringsspesialist og Data scientist. 

Prosjektet ble gjennomført 10. oktober 2015–28. april 2017.

Kildekode

https://github.com/nasjonalmuseet/propinquity

For detaljert historikk bak de tekniske løsningene og grundigere tekniske beskrivelser, se også Bengler sine sider.

Takk

Vi takker Kulturrådet for tilskuddsmidler og interessante fagsamlinger underveis i Program for digital utvikling i museene. En stor takk retter vi også til Hans Brandhorst (Editor of Iconclass & Arkyves) og Reem Weda (Information specialist terminologies, RKD – Netherlands Institute for Art History/ IT & Digitisation) for tilgang til datasettene deres og den svært velvillige innstillingen til våre stadige henvendelser. Ytterligere vil vi takke Even Westvang; uten hans skråblikk på kunsthistoriefaget, evige optimistiske ideer og løsningsorienterte innstilling hadde prosjektet ikke blitt realisert.

Til slutt en spesiell takk til Audun Mathias Øygard, for å ha delt sin spesialkunnskap om maskinlæring, for alltid forståelsesfulle klargjøringer for oss uinnvidde og ikke minst; hans ulenkelige bearbeiding av algoritmene i prosjektet.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet gjennom Program for digital utvikling i museene.

Fotnoter

 1. Caffe kan sammenliknes med for eksempel Torch, utviklet av teknikere i Facebook, Twitter og Google 
 2. http://bvlc.eecs.berkeley.edu/
 3. OpenFace: http://cmusatyalab.github.io/openface/  
 4. Mer om t-SNE her: http://lvdmaaten.github.io/tsne/ og http://cs.stanford.edu/people/karpathy/cnnembed/
 5. Iconclass: http://www.iconclass.nl/home 
 6. Arkyves inneholder samlinger av ICONCLASS-brukere, som Rijksmuseum, Nederlandsk institutt for kunsthistorie, Herzog August Bibliotek, universitetsbibliotekene i Milano, Utrecht, Glasgow og Illinois. http://arkyves.or
 7. For eksempel kunne ikke selvportrett av kunstnere slås sammen når yrkesklasser og sosiale strukturer er skilt fra hverandre i Iconclass.
 8. Feltkatalog for kunst- og kulturhistoriske museer, Norsk Museumsutvikling (NMU), 2002. http://issuu.com/norsk_kulturrad/docs/feltkatalog?mode=window&viewMode=doublePage 
 9. Publiserte Abstracts finnes her: http://www.hf.uio.no/iln/english/research/networks/digital-humanities/news-and-events/events/2016/pdf/bofab.pdf. Les om Prinsipalkomponenter på side 55 ff. DHN 2016 http://dig-hum-nord.eu/?page_id=34&lang=sv
 10. Innlegget er publisert i artikkelform her: http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/ConferenceGuidelines/2015_Cidoc_Paper__Mr_Bognerud_and_Mrs_Pedersen_with_figs_authors.pdf/CIDOC 2015 http://network.icom.museum/cidoc/ 
 11. NORDIK 2015 http://nordicarthistory.org/

Støttet av