Nedtakingen av Christian Skredsvigs «Ungdomsfest i Eggedal» (1895).
Foto: Nasjonalmuseet

Seksjon magasin og logistikk håndterer transport av kunst i Nasjonalmuseet, pakking til intern og ekstern transport, registrarfunksjoner for nyervervelser, utlån og innlån av verk til utstillinger. Seksjonen forvalter museets magasiner.

Nasjonalmuseets samlinger oppbevares i flere magasiner. Her ivaretas logistikkflyten ved hjelp av strekkoder og egenutviklede logistikkløsninger.

Magasinforvalterne er hovedkontakt for alle aktiviteter i magasin, de har overordnet oversikt over plassering av verk, og de klargjør for transport. Kasser og reiserammer produseres etter behov. Det holdes kontinuerlig oppsyn med temperatur og luftfuktighet. Ved mistanke om insekter må utsatte eller sårbare objekter behandles umiddelbart med egnet metode for desinfisering og kontroll.

Magasinteknikerne som jobber i Nasjonalmuseet er spesialister på pakking og transport av kunst. Dette er tjenester som etterspørres av andre kolleger i museet i forbindelse med utstillingsarbeid, nyervervelser, utlån, fotografering, forskning og konservering.  I flytteprosjektet pakker og konsoliderer magasinteknikerne objektene. Dette omfatter all intern logistikkflyt, skanning av kolli og sikker opplasting og lossing av bilene.

I seksjonen finner du Nasjonalmuseets registrarer, som er ansvarlige for saksbehandling og koordinering av arbeidet knyttet til nyervervelser og utlån og innlån over kortere eller lengre tid. Her utarbeides og kvalitetssikres kontrakter, transport og forsikringsavtaler. Arbeidsflyten i innkjøps- og utlånskomiteene organiseres og tilrettelegges av registrarene. I flytteprosjektet er registrarens rolle sentral med planlegging, koordinering og styring av transportbehovet.

Logistikkseksjonen ble opprettet i 2006 som en følge av den logistisk sett komplekse infrastrukturen som oppstod ved at fire institusjoner med ulike visningssteder, magasinløsninger og støttesystemer skulle samles til ett Nasjonalmuseum. Seksjonen har i årenes løp skaffet seg mangfoldig erfaring gjennom ulike flytte- og konsolideringsprosesser for gjennomføring av gode løsninger for kunstlogistikk og magasinforvaltning.