Nedtagningen av Christian Skredsvigs «Ungdomsfest i Eggedal» (1895).
Foto: Nasjonalmuseet

Seksjon magasin og logistikk håndterer transport av kunst i Nasjonalmuseet, pakking til ekstern transport, registrarfunksjoner for nyervervelser, utlån og innlån av verk til utstillinger. Seksjonen forvalter museets magasiner.

Nasjonalmuseets samlinger oppbevares i flere magasiner. Her ivaretas logistikkflyten ved hjelp av strekkoder og egenutviklede logistikkløsninger.

Magasinforvalterne er hovedkontakt for alle aktiviteter i magasin, de har overordnet oversikt over plassering av verk og de klargjør for transport. Kasser og reiserammer produseres etter behov. Det holdes kontinuerlig oppsyn med temperatur og luftfuktighet. Ved mistanke om insekter må utsatte eller sårbare objekter behandles umiddelbart gjennom egnet metode for desinfisering og kontroll.

Magasinteknikerne som jobber i Nasjonalmuseet er spesialister på pakking og transport av kunst. Dette er tjenester som etterspørres av andre kolleger i museet i forbindelse med utstillingsarbeid, nyervervelser, utlån, fotografering, forskning og konservering.  I flytteprosjektet pakker og konsoliderer magasinteknikerne objektene. Dette innebærer all intern logistikkflyt, skanning av kolli, samt sikker opplasting og lossing av bilene.

I seksjonen finner du Nasjonalmuseets registrarer, som er ansvarlige for saksbehandling og koordinering av arbeidet knyttet til nyervervelser, samt utlån og innlån over kortere eller lengre tid. Her utarbeides og kvalitetssikres kontrakter, transport og forsikringsavtaler. Arbeidsflyten i innkjøp og utlånskomiteene organiseres og tilrettelegges av registrarene. I flytteprosjektet er registrarens rolle sentral, med planlegging, koordinering og styring av transportbehovet.

Logistikkseksjonen ble opprettet i 2006, som en følge av den logistisk sett komplekse infrastrukturen som oppstod ved at fire institusjoner med ulike visningssteder, magasinløsninger og støttesystemer, skulle samles til ett Nasjonalmuseum. Seksjonen har i årenes løp skaffet seg mangfoldig erfaring, gjennom ulike flytte- og konsolideringsprosesser, for gjennomføring av gode løsninger for kunstlogistikk og magasinforvaltning.