Formål

Nedlasting av bilder fra Samling på nett

Avgift for utsendelse av høyoppløslig bildefil fra arkiv Avgift hvis kunstverk må fotograferes

Kommersiell bruk Publikasjoner, tv/film

Gratis kr 800,- eks. mva kr 2500 eks. mva.

Kommersiell bruk

Produkter og reklame

Gratis fra kr 3500 eks. mva. fra kr. 5000 eks. mva.
Privat bruk Gratis kr 350 eks. mva. kr. 2000 eks. mva
Museum, kulturinstitusjoner og forskning Gratis kr 350 eks. mva. Rabatt etter avtale

kr 1000 eks. mva.

I prisen inngår kostnader for administrasjon, kunsthåndtering og fotografering.

Vilkår for bestilling av bilder

1.  BESTILLING

a)   Bildefiler kan lastes ned avgiftsfritt fra Nasjonalmuseets nettside.

b)   Hvis det ønskes en bildefil i en høyere oppløsning og større fargerom enn det som ligger på våre nettsider eller kunstverket ikke er fotografert, så kan dette bestilles. Det vil da påløpe en kostnad for utsendelse av bildefil eller for fotograferingen.

c)   Bestilling må gjøres skriftlig via vårt bestillingsskjema på museets nettside.

d)   Ved bestilling oppgis bildematerialets bruksområde og betales i henhold til prisliste.

e)   Bestiller er ansvarlig for at vilkårene overholdes.

f)    Leveringstid på bilder som er digitalisert er normalt en til to virkedager etter at kunden har godkjent kontrakt. Ved fotografering av verk som ikke er fotografer vil leveringstid være opptil 30 dager.

g)   Avtale om rabatt kan inngås.

h)   Dersom utsnitt benyttes av opphavsrettslige beskyttede verk, skal dette opplyses om i billedteksten.

2.  PUBLISERINGSTILLATELSE

a) Kunstverkene kan være beskyttet av opphavsrett og brukeren er selv ansvarlig for å innhente de  nødvendige tillatelser fra opphavsmannen og andre rettighetshavere. For spørsmål og evt. tillatelse kontakt BONO, epost: bono@bono.no

b) Ved publisering skal opphavsmannens, fotografens og Nasjonalmuseets navn, samt verkets tittel angis i henhold til tekst vedlagt fotomateriell. Eksempel på kreditering: Kari Normann, Uten tittel, © BONO/Kari Normann, Foto: Ola Normann / Nasjonalmuseet

3.  CC-lisensiering

Nasjonalmuseet har innført  CC BY-lisens (Navngivelse) på kunstverk som har falt i det fri. Dette betyr at alle bilder som er merket med denne lisensen fritt kan lastes ned fra nasjonalmuseet.no/samlingen/ i den oppløsning som til enhver tid ligger ute. For verk som ikke er falt det fri og har opphavsrettslig beskyttelse, se punkt 2.

 

Tilbake til bildebyrå