Vilkår for bestilling av bilder

1. BESTILLING

a) Bildefiler kan lastes ned avgiftsfritt fra Nasjonalmuseets nettside.
b) Hvis det ønskes en bildefil i en høyere oppløsning enn det som ligger på
våre nettsider eller kunstverket ikke er fotografert, så kan dette bestilles.
Det vil da påløpe en avgift for utsendelse av bildefil eller kostnader for
fotograferingen.
c) Bestilling må da gjøres skriftlig via vårt bestillingsskjema på museets
nettside
d) Ved bestilling oppgis bildematerialets bruksområde og avgift betales i henhold til prisliste.
e) Bestiller er ansvarlig for at vilkårene overholdes.
f) Leveringstid på bilder som er digitalisert er normalt en til to virkedager etter at kunden har godkjent
kontrakt. Ved fotografering av verk som ikke er fotografer vil leveringstid være ca. 14 dager.
g) Avtale om rabatt der bestiller og Nasjonalmuseet samarbeider om utgivelse, kan inngås.
h) Dersom utsnitt benyttes av opphavrettslige beskyttede verk, skal dette opplyses om i billedteksten.

2. PUBLISERINGSTILLATELSE

a) Kunstverkene kan være beskyttet av opphavsrett og brukeren er selv ansvarlig for å innhente de nødvendige tillatelser fra opphavsmannen og andre rettighetshavere. For spørsmål og evt. tillatelse, kontakt BONO, epost: bono@bono.no
b) Ved publisering skal opphavsmannens, fotografens og Nasjonalmuseets navn, samt verkets tittel angis i henhold til tekst vedlagt fotomateriell. Eksempel på kreditering: Kari Normann, Uten tittel, © BONO/Kari Normann, Foto: Ola Normann/Nasjonalmuseet

3. CC-lisensiering

Nasjonalmuseet har innført CC BY-lisens på kunstverk som har falt i det fri. Dette betyr at alle bilder som er merket med denne lisensen fritt kan lastes ned fra nasjonalmuseet.no/samlingen/ i den oppløsning som til enhver tid ligger ute. For verk som ikke er falt det fri og har opphavsrettslig beskyttelse, se punkt 2.

 

Tilbake til bildebyrå