Utstillingsteknikere i Nasjonalmuseet - Arkitektur.
Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet

Utstillingsteknikere arbeider med praktisk gjennomføring av Nasjonalmuseets utstillingsprosjekter i Oslo. Seksjonen besitter høy kompetanse innen fagområdene AV, lys og utstillingsproduksjon.

Utstillingsteknikk deltar i alle museets utstillingsprosjekter, med planlegging, koordinering, produksjon og monteringsarbeid. I tillegg ivaretar seksjonen det løpende behov for innkjøp, drift og vedlikehold av teknisk utstyr til utstillingsprosjektene.

Seksjonen bidrar også til produksjon av vandreutstillinger, samt drift og vedlikehold av produksjonsverkstedet.