Nasjonalmuseet forvalter, utvikler og tilgjengeliggjør Norges største og mest betydningsfulle samling innen kunst, arkitektur og design.

Nasjonalmuseets styre

Styreleder: Maria Moræus Hanssen
Nestleder: Ellen Tveit Klingenberg
Styremedlemmer: Jan Grue, Mari Hvattum, Axel Frederick Meyer, Ann Kristin Sørli, Vibeke Waallan Hansen

Varamedlemmer

Lars Magne Andreassen
Heidi-Iren Wedlog Olsen
Noora Marie Ollila, Jenny B. Osuldsen, Cecilie Broch Knudsen, Simen Joachim Helsvig, Bente Aass Solbakken