Nasjonalmuseet forvalter, utvikler og tilgjengeliggjør Norges største og mest betydningsfulle samling innen kunst, arkitektur og design.

Nasjonalmuseets styre

Styreleiar: Linda Bernander Silseth
Nestleiar: Jan Erik Knarbakk
Ellen Tveit Klingenberg
Axel Frederick Meyer
Mari Hvattum
Ann Kristin Sørli
Vibeke Waallan Hansen

Varamedlemmer

Marianne Lie
Daniel Kjørberg Siraj
Silje Brandvoll
Cecilie Broch Knudsen
Jenny B. Osuldsen
Alexandra Pogost 
Bente Solbakken