Post

Nasjonalmuseet 
POSTBOKS 2021 VIKA, 0125 OSLO

Tlf.: (+47) 21 98 20 00
E-post: info@nasjonalmuseet.no

Org.nr.: 985 686 092

Faktura

Faktura sendes til 985686092@autoinvoice.no 

Bankinformasjon

Handelsbanken, Postboks 1664 Vika, 0120 OSLO
Bankgiro: 9046.12.98620
IBAN: NO7090461298620
SWIFT: HANDNOKK

Leveringsadresser i Oslo

Administrasjon
Ved personalinngangen:
Dronning Mauds gate 4
0250 OSLO

Varelevering
Munkedamsveien 26, Port 1. 0250 Oslo

Nasjonalgalleriet
Universitetsgata 13, 0164 OSLO
Vaktsentral på baksiden av bygningen (mot Tullinløkka)
Tlf. vaktsentral: (+47) 21 98 22 75

Nasjonalmuseet – Arkitektur
Bankplassen 3, 0151 OSLO
Varemottak på baksiden/nordvestsiden av bygningen (mot Nedre Slottsgate)

Nasjonalmuseets verksted
Munkedamsveien 22, 0250 Oslo – vis a vis Vika P-Hus
Kontaktperson må avtales på forhånd