Halvparten av B

  • Kunstner: Sol LeWitt
  • Datering: (1980)
  • Betegnelse: Skulptur

Om verket

Sammen med kunstnere som Donald Judd, Carl Andre og Dan Flavin, er Sol LeWitt en av nøkkelfigurene i minimalistisk kunst, og med sine læresetninger fra 1967 og 1968 er han også hjernen bak konseptkunst. Begge kunstretninger har hatt stor innflytelse fra midten av 1960-årene og frem til i dag. LeWitt, som har blitt vist på de ledende museene i hele verden, er mest kjent for sine mer enn 1.200 regelbundne, stedsspesifikke veggtegninger og sine modulbaserte tredimensjonale verk, men han arbeidet også mye med grafikk, tegninger og gouache. Nøkkelen til kunsten hans ligger i den vekten han la på kunstverkets underliggende idé fremfor dets fysiske utforming.

Nasjonalmuseet eier en serie med gouachemalerier og to tredimensjonale verk av LeWitt. Half-Off B er et eksempel på det LeWitt kalte strukturer (fremfor «skulpturer »), som han begynte å lage midt i 1960-årene. Grunnlaget for de fleste av disse verkene er en serie med kuber i et utall av former. Siden kubene er åpne, viser de frem skjelettet eller strukturen, som samtidig utgjør selve kunstverket. LeWitt brukte kuben fordi «dens mest interessante kjennetegn er at den er forholdsvis uinteressant. Den beste måten å bruke kuben på er som en grunnenhet til mer avanserte formål, som det grammatikalske midlet som verket tar utgangspunkt i.» Denne tørre analysen virker typisk for LeWitt, og han uttrykker det kanskje best i sin første læresetning om konseptkunst: «Konseptkunstnere er mystikere fremfor rasjonalister. De trekker intuitive slutninger som logikken ikke leder frem til.»

Tekst: Sabrina van der Ley

Fra "Høydepunkter. Kunst fra 1945 til i dag", Nasjonalmuseet 2015, ISBN 978-82-8154-101-6

Kunstner/produsent

Sol LeWitt

Billedkunster

Født 1928 i Hartford, Connecticut, USA, død 2007 i New York, USA

Verksinfo

Datering:
(1980)
Andre titler:
Half-Off B (ENG)
Betegnelse:
Materiale og teknikk:
Emaljert aluminium
Materiale:
Mål:
  • 98 x 244 x 98 cm
Emneord:
Klassifikasjon:
Ervervelse:
Kjøpt 1998
Inventarnr.:
MS-04028-1998
Registreringsnivå:
Komplekst objekt
Eier og samling:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Billedkunstsamlingene
Opphavsrett:
© LeWitt, Sol/BONO